Konstaterad covid-19 på Vansbro Gymnasium- inför fjärrundervisning

Vi kan konstatera att det finns bekräftad covid-19-smitta på Vansbro Gymnasium. Det är ett begränsat utbrott, men som en förebyggande åtgärd övergår skolan delvis till fjärrundervisning från och med fredag den 4 december.

Det betyder att eleverna studerar hemifrån med lärarledda lektioner enligt schema. Fjärrstudier kommer att gälla under resten av höstterminen.

- Det finns inte någon utbredd smitta på skolan, utan vi gör detta som en ren försiktighetsåtgärd för att minska trängseln i våra lokaler, säger Christin Löfstrand, rektor.

Det är ett fåtal personer, både elever och lärare, som har konstaterad smitta. Ingen av dem finns på skolan nu. Vi följer smittskydd Region Dalarnas handlingsplaner vid konstaterad smitta och har en kontinuerlig kontakt med dem.

All arbetsförlagd utbildning är avbruten med omedelbar verkan. Viss undervisning kommer att fortsätta hållas på plats i skolan. De elever som berörs får information om det.

Mer detaljerad information om hur fjärrundervisningen ska gå till skickas ut till berörda elever och vårdnadshavare under onsdagen.

Senast uppdaterad: 2 december 2020