Regionen förbereder covid-vaccinering

Region Dalarna förbereder nu inför vaccinering mot covid-19. Tidigast i januari kommer vaccineringen i länet att påbörjas. De som behöver vaccin mest kommer att erbjudas det först.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella prioriteringar som styr i vilken ordning vaccineringen ska göras utifrån aktuell kunskap och erfarenhet av sjukdomen covid-19. Principen är att vaccinering erbjuds efter behov, det vill säga de med störst behov erbjuds vaccin först.

Folkhälsomyndigheten bedömer att följande grupper ska prioriteras:

  • Personer som är 70 år och äldre
  • Personer med bakomliggande medicinska tillstånd
  • Personal inom hälso- och sjukvård samt äldrevård och omsorgspersonal, för att skydda de som vårdas

Därefter kommer vaccination av den övriga vuxna befolkningen från 18 års ålder bli aktuell.

Till pressmeddelande på Region Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 9 december 2020