Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 14 december 2020. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Projektering för om- och nybyggnation av särskilt boende vid Bäckaskog

Kommunen har ett konstaterat behov av fler och modernare boendeplatser för särskilt boende. Ärendet har diskuterats och utretts i flera omgångar genom åren.

Beslut: Bäckaskog byggs till med ytterligare 30 lägenheter i samband med att byggnaden byggs om, till och renoveras. Kommunfullmäktige avsätter 60 miljoner kronor till bygget.

Handläggare: Sektorchef för intern service Olle Wiking, e-post olle.wiking@vansbro.se och socialchef Elisabeth Hekkala, e-post elisabeth.hekkala@vansbro.se

Ärende: Avfallstaxa 2021

Vansbro Teknik AB vill höja avfallstaxa för år 2021 med 2 procent.

Beslut: Den nya avfallstaxan för 2021 antas.

Handläggare: ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Ärende: VA-taxa 2021

Då VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader föreslås att brukningsavgifterna höjs med 2 procent och anläggningsavgifterna med 5 procent.

Beslut: Den nya VA-taxa för 2021 antas.

Handläggare: ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Senast uppdaterad: 15 december 2020