Bäckaskog blir framtidens särskilda boende

Efter många års diskussioner och utredningar är beslutet nu fattat: Bäckaskog byggs om, till och renoveras för 60 miljoner kronor. Totalt 66 platser för särskilt boende ska finnas på kommunens framtida särskilda boende. Det har kommunfullmäktige bestämt.

Bild

Bäckaskog Hus 05 till vänster och hus 06 till höger.

Att det behövs fler och modernare lägenheter för särskilt boende i Vansbro kommun har varit ett faktum länge, och i många år har politikerna försökt komma fram till vilket alternativ som är det bästa. Ombyggnationer, renoveringar och tillbyggnader av så väl Bäckaskog som Söderåsen har utretts, liksom ett helt nybyggt särskilt boende. Under måndagskvällen enades så kommunfullmäktige om att satsa fullt ut på Bäckaskog. Arbetet ska starta omgående.

– Vi drar i gång med förfrågningsunderlag och andra handlingar inom kort. Processen ska sedan ske i två etapper, där vi börjar med det som kallas Hus 06 och som ligger närmast ambulansen. Ett gammalt centralkök byggs om till tio nya lägenheter, tretton befintliga lägenheter renoveras, och vi bygger på ett våningsplan till som får tio nya lägenheter, berättar fastighetschef Olle Wiking.

20 nya platser i Hus 05

I nästa etapp kommer det så kallade Hus 05, där det tidigare bland annat låg en psykiatrimottagning, att byggas om, till och renoveras på liknande sätt.

– Även där blir det 20 nya platser, ett nytt våningsplan och 13 befintliga lägenheter som renoveras, berättar Olle Wiking.

Totalt blir det därmed 66 platser för särskilt boende på Bäckaskog. När de står klara kommer Söderåsen att avvecklas som särskilt boende.

Ingen tidplan

Wiking kan i dagsläget inte ange någon exakt tidplan, inte heller hur processen kommer att se ut för de boende på Bäckaskog.

– Det kommer att bli omflyttningar och evakueringar, men exakt hur det ska bli får vi ta tillsammans med verksamheten längre fram, säger Olle Wiking.

Senast uppdaterad: 16 december 2020