Smitta på alla våra äldreboenden

Vi kan konstatera att det tyvärr finns covid-19-smitta på samtliga tre äldreboenden i kommunen. Det handlar om både brukare och personal som blivit sjuka. Vi har kontinuerlig kontakt med närstående till de brukare som drabbats.

Ytterligare provtagning och smittspårning pågår. Smittspårning innebär att hitta och ta prov på möjlig smittkälla och personer som kan ha utsatts för smittorisk.

Under förra veckan fick alla boende på kommunens äldreboenden som ville bli vaccinerade mot covid-19 sin första dos. Nästa dos är planerad till vecka 4.

Vi följer Region Dalarnas direktiv gällande vaccinationsprioritering. En omprioritering är på gång, vilket kan innebära att omsorgspersonal börjar vaccineras redan nästa vecka. Beslut från regionen väntas inom kort.

Senast uppdaterad: 19 januari 2021