Viss hemtjänsthjälp dras tillfälligt in

På grund av en mycket pressad personalsituation måste dessvärre hemtjänstinsatser som social samvaro, utevistelse och promenader dras in under en period.

Bild

Utevistelse, social samvaro och promenader är sådana hemtjänstinsatser som måste dras in under en period.

Den pågående pandemin för just nu med sig stor sjukfrånvaro bland omsorgsperonalen. Därför måste hemtjänstinsatserna under en period begränsas till de mest basala. Att brukarna får mat, möjlighet att uträtta sina behov, byta ställning, får sina mediciner i rätt tid och dos samt vissa hygienrutiner kommer att prioriteras.

­– Självklart känns det inte roligt att göra de här inskränkningarna, men det är tyvärr helt nödvändigt i den situation som nu råder. Vi måste säkerställa att vi har personal som kan utföra de prioriterade, livsnödvändiga insatserna, säger socialchef Elisabeth Hekkala, som fattade beslutet i går.

Personer som är beviljade social samvaro, utevistelse och promenader via kommunens hemtjänst kommer personligen att kontaktas av biståndshandläggare som informerar om läget.

Beslutet gäller i första hand till och med den 7 februari, men kan hävas innan dess om personalsituationen förbättras. Om beslutet ska förlängas efter den 7 februari så är det ett beslut som fattas av kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad: 12 januari 2021