Hur länge bör jag stanna hemma?

Folkhälsomyndgheten informerar om hur länge vuxna och barn ska stanna hemma om de har blivit sjuka. Råden gäller alla, från förskoleklass och uppåt, och bygger på att Folkhälsomyndigheten rekommenderar testning för dessa personer vid symtom Länk till annan webbplats..

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. hittar du information om vad som gäller om du testats positiv för covid-19, om du testats negativ för covid-19, om du har symtom men inte testats för covid-19 och vad som gäller om hur länge förskolebarn bör stanna hemma.

Senast uppdaterad: 25 januari 2021