Hantering av vaccindoser

Det är Region Dalarna som gör prioriteringar och utför vaccinationer enligt en vaccinationsplan. Planen är nu inne i fas två och där vaccineras bland annat personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Detta gäller även enhetschefer inom äldreomsorg som har en nära brukarkontakt. Vansbro kommun följer Region Dalarnas prioriteringar när det gäller vaccination mot covid-19.

Senast uppdaterad: 19 februari 2021