Vansbro kommun vände underskott på 35,5 miljoner

Resultatet för 2020 blev ett överskott på 26 miljoner. Ökade generella statsbidrag, nytt utjämningssystem och att kommunens verksamheter lämnade ett överskott jämfört med budget är några bidragande orsaker till vändningen.

Kommunen har också fått ersättning av staten för ökade kostnader i samband med Corona-pandemin.

- Det har varit ett tufft år för många av våra verksamheter och medarbetare. En stor del av överskottet är extra stöd från staten men det arbete som påbörjades innan pandemin och arbetsinsatser som görs av våra medarbetare ger också resultat. Jag vill passa på att rikta ett stort, varmt tack till alla medarbetare, politiker, ideella föreningar och invånare som på ett eller annat sätt bidrar till att skapa en långsiktigt hållbar och trivsam kommun, säger Stina Munters (C), kommunstyrelsens ordförande.

Här hittar du bokslutskommunikén i pdf-format , 637.2 kB.

Senast uppdaterad: 25 februari 2021