Felaktig hantering av IP-adresser – tekniskt fel rättas till

Sveriges Radio har granskat 500 webbplatser från kommuner, regioner och myndigheter där Google Analytics används som webbverktyg för användarstatistik. Vansbro kommun är en av de kommuner som granskats. Granskningen visar att IP-adresser har hanterats felaktigt. Felet har funnits hos vår leverantör och är nu åtgärdat.

Koppling tas bort

Det tekniska felet fanns i anslutning till en integration med Google Analytics, ett analys- och statistikverktyg. Kopplingen till Google Analytics har legat kvar på ett sätt som uppfattats som säkert eftersom IP-adresserna skulle vara anonymiserade. I den interna rapporten om personuppgiftsincidenten bedömer Vansbro kommun att incidenten inte medför risk för privatpersoners fri- och rättigheter. Kopplingen till Google Analytics är nu borttagen.

Senast uppdaterad: 8 mars 2021