Skolor kan återgå till närundervisning

Region Dalarnas smittskydd rekommenderar den 9 mars att skolor i Vansbro kommun som har delvis fjärrundervisning kan återgå till närundervisning.

Vid en ny risk-och konsekvensanalys som genomfördes den 11 mars, kom rektor och skolchef fram till att från måndag den 15 mars har årskurs 9 all undervisning på plats i skolan och från den 22 mars har årskurs 7 och 8 all undervisning på plats i skolan.

Elever och vårdnadshavare får detaljerad information direkt från sina mentorer.

Senast uppdaterad: 11 mars 2021