1. Earth week: Klimatsmart mat

Vi vill minska vårt matsvinn, och mäter därför maten som slängs i våra skolmatsalar. Under 2020 höll vi vårt mål, men vi vill bli ännu bättre.

Bild

Matsvinnet 2020 var 73,42 gram/portion från Smedbergsskolan och 42,99 gram/portion från Myrbacka skola. Tillsammans med andra kommuner i länet jobbar vi i det länsgemensamma projektet Gastronomi Dalarna, där vi tillsammans försöker hitta framgångsfaktorer för att bland annat minska matsvinnet.

Genom att upphandla mer ekologiskt och närproducerat kan vi också servera mer klimatsmart mat. Vi har precis avslutat upphandlingen för livsmedlen kött/chark, potatis, ägg, färskt bröd och kolsyrade drycker. Under 2020 handlade Vansbro kommun 27.05 procent ekologiska och närproducerade livsmedel, här vill vi öka andelen.

Vad kan du göra?

I våra privathushåll står maten för nästan en tredjedel av klimatpåverkan. Några enkla tips på hur du kan bidra till en klimatsmartare värld i ditt eget kök är:

  • Ät mer grönt och frukt.
  • Minska mängden kött.
  • Släng inte mat.
  • Ät mer ekologiskt.

Fler tips för att minska din klimatpåverkan från maten:

Har du klimatsmarta tips? Skicka dem gärna till oss på e-post samhallsbyggnad@vansbro.se

Senast uppdaterad: 22 mars 2021