2. Earth week: Fler blommande gräsmarker

Inne i tätorter är det ont om blommande gräsmarker. De gräsmarker som finns är ofta hårt klippta gräsmattor som inte kan hysa någon biologisk mångfald. Det gör att staden blir som en öken för många småkryp som behöver nektar och pollen. Under fjolåret föreslog en medborgare att vi skulle se över vilka växter som planteras i kommunens rabatter. Det gör att vi nu tänker på om vi har ”bi-vänliga” växter i våra planteringar. 

Bild

Vi kommer också att se över om vi har områden där vi kan låta gräs och örter växa vilt till sensommaren istället för att klippa gräsmattor. En blomsteräng är inte bara en fröjd för ögat, den kräver faktiskt mindre skötsel när den är etablerad än en gräsmatta. Åtgärderna är både klimat-smarta, innebär inget direkt merjobb och kan spara pengar då vi minskar gräsklippningen.

Pollinerande insekter, speciellt många av våra cirka 300 arter vilda bin, är nödvändiga för att förse oss människor med en stor del av den mat vi äter. Man brukar säga att var tredje tugga innehåller mat som behöver pollineras av bin. Eftersom många pollinerande insekter gynnas får du på köpet en bättre skörd av frukt och bär.

Ser över trädbestånden

Vi har även tagit hjälp av en trädvårdsexpert för att se över trädbestånden. På så sätt kan träd sparas som är viktiga för bin och andra insekter. Det bästa är att sköta alla träd så att de får chansen att bli så gamla som möjligt.

Har du klimatsmarta tips? Skicka dem gärna till oss på e-post samhallsbyggnad@vansbro.se

Senast uppdaterad: 23 mars 2021