Stor risk för fågelinfluensa i Dalarna

Sedan i höstas har vi ett stort utbrott av fågelinfluensa i Sverige. Sjukdomen har en hög dödlighet och smittrisk bland fåglar och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfä. Smittan finns nu nära Dalarnas gräns.

Bild

Fågelinfluensa är en mycket allvarlig sjukdom med hög dödlighet hos fjäderfä. När smitta upptäcks i en besättning avlivas alla fjäderfän som ingår i den. Sjukdomen orsakas av olika varianter av fågelinfluensavirus, där ågpatogena varianter (med låg sjukdomsframkallande förmåga) förekommer naturligt hos vilda fåglar, främst bland sjöfåglar. Viruset muterar ofta och ibland uppstår allvarligare varianter (högpatogena) som ger stora sjukdomsutbrott hos vilda och tama fåglar.

Nu sprids alltså högpatogena fågelinfluensastammar som har dödat många vilda fåglar och orsakat stora utbrott både i kommersiella fjäderfäbesättningar och hobbyflockar.

Närmar sig Dalarna

Än finns inget konstaterat fall i Dalarna, men det närmaste fallet (en knölsvan) hittades i Heby, bara några mil från Dalarnas gräns. Många vilda fåglar flyttar nu norrut och risken för att smittan sprids uppåt i landet är stor.

Läs mer på länsstyrelsen webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 23 mars 2021