3. Earth week: Energismarta företag och hushåll

Vill du minska din energianvändning och din klimatpåverkan? Den kommunala energi-och klimatrådgivningen kan hjälpa till med råd kring olika åtgärder i din byggnad och belysa för- och nackdelar med dem. Att se byggnaden som ett system är viktigt för hållbara och energieffektiva lösningar.

Bild

Vår energi- och klimatrådgivare Niklas Andersson är placerad i Leksand, men går enkelt att ringa eller e-posta. Dalarnas energi- och klimatrådgivare finns också på Facebook Länk till annan webbplats., där vi informerar om aktiviteter och nyheter inom energi-och klimatområdet. Energi- och klimatrådgivaren finns till för såväl privatpersoner som företag.

Gröna krav som fastighetsägare

Som fastighetsägare förvaltar vi flera fastigheter i kommunen. Vi försöker att göra hållbara val genom att vid exempelvis nybyggnationer ställa krav på att byggnaden ska klara olika miljöcertifieringar. Vid en ny- eller ombyggnad kan fastigheten också scannas av för att bland annat säkerställa hur materialet är monterat i byggnaden så att det ska gå lätt att demontera och återanvända. Kommunen köper redan in 100 procent förnybar miljömärkt energi.

Gröna hyresavtal

Vi har också infört Gröna internhyresavtal. Det gröna hyresavtalet tydliggör vilka åtgärder som hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för att minska energianvändningen och miljöpåverkan i lokalerna. Det första gröna hyresavtalet skrevs redan våren 2019 mellan Vansbro kommun och Smedbergsskolan. I linje med detta pågår också ett arbete med att förbättra källsorteringen inom kommunen. Innan 2022 ska vi ha infört källsortering i alla kommunala verksamheter, vilket är ett mål i avfallsplanen som kommunfullmäktige beslutat om.

Har du klimatsmarta tips? Skicka dem gärna till oss på e-post samhallsbyggnad@vansbro.se

Senast uppdaterad: 24 mars 2021