4. Earth week: Hållbara transporter och friluftsliv

I vår kommun är det lätt att ta sig ut i naturen för att må bra. Under 2020 lanserades kartan över vandring/cykel/skoterleder i Vansbro kommun, där 510 kilometer naturleder finns skyltade och upprustade. Lederna hittar du via naturkartan.se Länk till annan webbplats., som finns som webbplats och app till smarta telefoner.

Bild

Vi arbetar också för att skapa fler sammanhängande cykelvägar som kan konkurrera med bilvägar, så att fler invånare ska kunna välja cykeln framför bilen. Det ger både miljö- och hälsovinster. Genom att ta fram en cykelplan för kommunens gång- och cykelvägar kan vi se vilka investeringar som behöver göras i cykelvägnätet.

Smartare transporter

Vi vet att transportsektorn behöver förändras för att vi ska kunna nå miljömålen. I Vansbro kommun har vi därför köpt in elbilar som utgör en del av våra tjänstebilar. Elbilarna används inom kommunens gränser, och de minskar både klimatutsläpp och luftföroreningar jämfört med bilar som körs med fossila bränslen.

Vi ser också kontinuerligt över våra interna transporter och jobbar för att effektivisera dem.

Vad kan du göra?

Som privatperson finns det en hel del du kan göra inom området.

  • Om möjligt- avstå bilägande. Om du måste ha bil- välj en miljöklassad bil.
  • Tänk igenom ditt resande. Måste du ta bilen till jobbet eller kan du cykla? Planera, samåk, undvik onödiga bilresor.
  • Undvik flygresor så långt det är möjligt.
  • Shoppa smart- och försök undvika småbeställningar från länder på andra sidan jordklotet. Välj också bort expressfrakt- då kan företagen planera för samtransporter.

Fler klimatsmarta tips:

Mer information om våra vandrings och cykelleder

Mer information om att cykla i Vansbro kommun

Har du klimatsmarta tips? Skicka dem gärna till oss på e-post samhallsbyggnad@vansbro.se

Senast uppdaterad: 25 mars 2021