6. Earth week: Hållbar konsumtion

Påverkan på klimatet från de svenska hushållens konsumtion har minskat med 21 procent per person under perioden 2008–2017. Trots det är det fortsatt en stor utmaning att nå målen på klimatområdet. En stor del av dagens miljö- och klimatproblem är kopplade till den privata konsumtionen.

Bild

Det bästa sättet att spara på jordens resurser är att använda det som redan finns. Istället för att köpa nytt, testa att handla på second hand. I Vansbro kommun finns vår egen second handbutik Bumerangen Länk till annan webbplats. på Grönalid i Vansbro. Det finns även en nyöppnad second handbutik i Dala-Järna som heter Hjälp till liv Länk till annan webbplats.. I båda butikerna kan du, förutom att handla, även lämna in användbara prylar som någon annan kan få nytta av, istället för att slänga dem.

Du vet väl också om att på Bäckdalens återvinningscentral Länk till annan webbplats. strax utanför Vansbro kan du lämna in saker som du inte längre behöver, men som fortfarande är användbara?

Projekt för ökad kunskap

Inom vår förvaltning jobbar vi med Agenda 2030 Länk till annan webbplats.. Vi vill få in hållbarhetsperspektivet i kommunens arbetsvardag och styrning. För att lyckas med det har vi har gått med i Glokala Sverige- Länk till annan webbplats. ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskapen och engagemanget kring Agenda 2030.

Genom projektet får vi möjlighet att ta del av utbildningsinsatser lokalt med föreläsningar, diskussioner och workshops. Det erbjuds också webbutbildningar, nyhetsbrev, filmer och annat användbart arbetsmaterial.

Fler klimatsmarta tips:

Har du klimatsamarta tips? Skicka dem gärna till oss på e-post samhallsbyggnad@vansbro.se

Senast uppdaterad: 27 mars 2021