Polisanmäl alla fordon som stör

Problemen med fordon som spelar hög musik och framförs vårdslöst i tätbebyggda områden i centrala Vansbro på obekväma tider är välkända. De har också framhållits i lokalmedia den senaste tiden. Frågan är levande inom kommunen och diskuteras bland annat återkommande i Brottsförebyggande rådet, Brå. Kommunen vill, tillsammans med polisen, uppmana lokalbefolkningen att polisanmäla alla incidenter.

– Vi vet mycket väl att medborgare störs och att det här ofoget ställer till besvär. Vi vet att det kan kännas lönlöst att polisanmäla, men vill ändå uppmana till att du gör det om/när du störs. Ju fler som anmäler, desto större chans är det att polisen agerar, säger Carl-Henric Ström, sedan årsskiftet ny säkerhetssamordnare i Vansbro kommun.

Han berättar vidare att han är medveten om att det ofta är lång kö när man ringer 114 14.

– Vill man undvika att hamna i telefonkö är ett bra alternativ att göra en anmälan via polisens webbplats Länk till annan webbplats.. Det går snabbt och smidigt.

Har man ett registreringsnummer på en specifik bil eller till och med namn på en person är det värdefullt att ange det i anmälan. Polisen tar också gärna emot filmer på fordon som stör.

Handlar om ögonblicksbilder

I det lokala Brottsförebyggande rådet träffar kommunen regelbundet bland annat lokalpolisen. Frågan om fordon som stör genom idogt åkande runt i byn, hög musik och annat störande beteende kopplat till fordonen är något som löpande diskuteras. Det är dock också ett problem som är svårt att komma åt då det handlar om ögonblicksbilder.

– Polisen behöver vara på plats när det sker. Ju fler som anmäler, desto större är chansen att vi får ökad polisnärvaro på obekväma tider. Anmäl därför varje gång, säger Carl-Henric Ström.

Senast uppdaterad: 29 mars 2021