Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 29 mars 2021. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt

Bild

Ärende: Utökning av aktiekapital i Dala Vatten och Avfall AB

Det kommunala bolaget Dala Vatten och Avfall AB har skickat en begäran till ägarkommunerna där de önskar ett utökat aktiekapital. Vansbro kommuns andel i aktiekapitalet idag är 170 000 kronor. Totalt uppgår aktiekapitalet till 680 000 kronor.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner ökningen av aktiekapital från 680 000 kronor till 4 000 000 kronor. Genom nyemission av aktier ökar Vansbro kommuns aktieinnehav från 6 800 aktier till 40 000 aktier.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Ärende: Anmälan av medborgarförslag om bland annat en skejtpark

En medborgare har skickat in förslaget att kommunen ska anlägga bland annat en skejtpark innehållande en cementpark och en ramp.

Beslut: Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för utredning.

Handläggare: Kommunsekreterare Mikael Granath, mikael.granath@vansbro.se

Ärende: Anmälan av medborgarförslag avseende bland annat en skejtpark

En medborgare har skickat in förslaget att kommunen ska anlägga en gång- och cykelväg i Nås längs väg E16.

Beslut: Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för utredning.

Handläggare: Kommunsekreterare Mikael Granath, mikael.granath@vansbro.se

Senast uppdaterad: 30 mars 2021