Simhall och sporthallar fortsatt stängda

Med hänvisning till den ökade smittspridningen av covid-19 i länet har kommunen beslutat att fortsätta hålla simhallen stängd. Samma beslut gäller sporthallarna, som endast hålls öppna för viss föreningsledd barn- och ungdomsidrott. Beslutet gäller i första hand till och med 18/4.

Senast uppdaterad: 31 mars 2021