Lyckad satsning på e-tjänst för skolskjuts

På bara tre veckor har skolskjutshandläggaren Annika Holtmoen hanterat och godkänt 420 skolskjutsansökningar som kommit in via Dalarnas gemensamma nya e-tjänst. Länk till annan webbplats.
– Det är ett fantastiskt resultat, säger hon.

Bild

Inför höstterminen 2021 har Dalarnas 15 kommuner gått samman och utvecklat en gemensam e-tjänst för ansökan om skolskjuts.

Syftet är framför allt att underlätta för vårdnadshavarna, men det handlar också om en besparing i både tid, arbetsinsats och miljöpåverkan för kommunerna.

– Tidigare har vi hanterat en enorm mängd papper, vilket inneburit mycket administration. Först skulle blanketterna delas ut, sedan samlas in och sammanställas. Nu loggar vårdnadshavarna enkelt in i e-tjänsten med sitt bank-id och det mesta är redan förifyllt då e-tjänsten hämtar uppgifter om eleverna från skatteverket. Vårdnadshavarna ska mer eller mindre bara skriva under och godkänna, säger Annika Holtmoen, som under tre veckors ansökningstid hanterat och godkänt 420 ansökningar.

– Det är så gott som 100 procent av dem som kan ansöka. Vi har några grupper som inte ingår i underlaget för e-tjänsten och som fortsatt får ansökan på blankett. Det handlar bland annat om särskolans elever och elever som saknar ett fullständigt svenskt personnummer, fortsätter Holtmoen.

Förenklat för alla

Hon berättar att hon fått idel positiv feedback kring e-tjänsten.

– Jag har faktiskt inte hört något negativt alls, och då har jag ändå gjort en hel del stickprov och frågat användare av tjänsten vad de tycker. Det här är ett fantastiskt resultat, och jag vill berömma alla vårdnadshavare som snabbt och enkelt utfört det de ska, säger Annika Holtmoen.

Hon berättar att hennes arbete från och med nästa ansökningsperiod kommer att bli ännu enklare

–I år har jag fått gå igenom alla ansökningar personligen, i och med att systemet är nytt, men från och med nästa sökomgång kommer besluten att automatiseras.

Vansbro kommun befinner sig i startgroparna för utveckling av fler e-tjänster.

Till vår informationssida om skolskjuts

Senast uppdaterad: 6 april 2021