Nästan dubblering av antal smittade i Vansbro

Från 16 fall av covid-19-smittade under vecka 13, till 29 konstaterat smittade vecka 14. Så ser den senaste coronautvecklingen ut i Vansbro kommun.

Bild

Det är alarmerande siffror som redovisas från Region Dalarna. Smittspridningen i länet är nu hög, och under vecka 14 redovisas totalt 1 469 nya fall i Dalarna, vilket kan jämföras med 1 266 under den absoluta toppveckan i den andra vågen, vecka 53 2020.

Även i Vansbro kommun är trenden en snabbt ökande smittspridning. Mellan veckorna 13 och 14 nästan dubblerades antalet fall; från 16 konstaterat smittade vecka 13, till 29 fall veckan därpå.

Tänk på att fysiskt avstånd är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridningen.

Senast uppdaterad: 13 april 2021