Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 13 april 2021. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Bild

Ärende: Finansiering av Dalapop

Kommunstyrelsen behandlar frågan om att vara med och finansiera resurs- och produktionsteamet Dalapop med syfte att stärka Dalarnas musiknäring.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att använda del av näringslivsfunktionens medel för att under fem år finansiera en satsning på Dalapop med totalt 179 162 kronor.

Handläggare: Näringslivschef Oskar Lundgren, e-post oskar.lundgren@vansbro,se

Ärende: Förskoleplatser Vansbro

Kommunstyrelsen överlägger i frågan rörande fler förskoleplatser i Vansbro. Behovet av förskoleplatser har ökat och därmed behövs det skapas fler.

Beslut: Antalet förskoleplatser ska utökas i centrala Vansbro.

Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen den 11 maj med alternativa förslag som stödjer verksamheten och är ekonomiskt hållbara.

Handläggare: Skolchef Lotten Kluck, e-post lotten.kluck@vansbro.se

Senast uppdaterad: 15 april 2021