Tvätta din bil på ett miljösäkert sätt

När du tvättar din bil hemma på gatan eller garageuppfarten bidrar du till att förstöra vår vattenmiljö. Med Biltvättarhelgen Länk till annan webbplats. vill Svenskt Vatten Länk till annan webbplats. få fler att tvätta bilen på en biltvätt. Stora Biltvättarhelgen 2021 är den 24-25 april.

Bild

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Hemmabiltvätten skapar framför allt skapar lokala vattenmiljöproblem. Vill du värna din närmaste badsjö och vattenmiljö så kan du inte tvätta bilen hemma på gatan. Tvättvattnet, inklusive tvättkemikalier, olja och tungmetaller, rinner rakt ut i din närmaste sjö vilket förstås påverkar vattenmiljön där.

När du tvättar bilen i en fordonstvätt som är utrustad med en reningsanläggning bidrar du till att minska mängden förorenat vatten som kommer ut i våra sjöar och vattendrag. Det innebär att du är med och påverkar till en positiv miljö för både oss invånare och växt- och djurlivet som finns i din kommun.

Om biltvätt och miljöpåverkan på Dala Vatten och Avfalls webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 22 april 2021