Vansbro kommun klar med upphandling - flera lokala livsmedelsleverantörer till köken

Vansbro kommun har tillsammans med grannkommunerna Mora, Älvdalen, Orsa och Malung-Sälen, gjort en gemensam upphandling kring livsmedel. Upphandlingen har gjort att fler lokala leverantörer har kunnat upphandlas.

Närbild på mattallrikar.

Ett mål i kommunerna är att använda mer närproducerade livsmedel. Det innebär kortare resväg för livsmedlen och lägre klimatavtryck. Tidigare har fokus legat på ekologiska varor, men för att värna klimatet och hålla hög kvalitet på produkterna så blir närproducerade livsmedel mer och mer viktigt.

I lagen om offentlig upphandling, LOU, finns en princip om icke-diskriminering som innebär att lokala företag inte får ges företräde vid en upphandling. Men i den kommungemensamma upphandlingen har fler lokala leverantörer lyckats uppnå kraven som ställts av kommunerna.

De varor som finns med i livsmedelsupphandlingen är bland annat kött, chark, bröd, dryck och potatis. De resterande produkter som behövs i köken kommer att upphandlas senare, även det i en gemensam upphandling med grannkommunerna.

Senast uppdaterad: 10 maj 2021