Simhall, sporthallar och gym fortsatt stängt

Simhall, sporthallar och gym kommer att vara fortsatt stängda under hela våren och sommaren. Mer information kommer närmre öppning.

Vansbro simhall, vy över bassängerna.
Senast uppdaterad: 14 maj 2021