Höga vattenflöden

På grund av den senaste tidens nederbörd och snösmältningen i fjällvärlden stiger nu vattenflödena i vattendragen i Vansbro kommun. Vi följer löpande utvecklingen och gör de nödvändiga åtgärder som krävs i förebyggande syfte.

Bild

Vattenflödena i Västerdalälven och Vanån bedöms fortsätta öka under de kommande dagarna. Hur höga flödena blir beror bland annat på hur mycket det kommer att regna. Här är några av de åtgärder vi planerar just nu:

  • Utloppen från Björknästjärn och Syratjärn kommer att stängas och vi förbereder också för att kunna pumpa ut dagvatten därifrån till Vanån.
  • Vi förbereder för att vid behov kunna pumpa ut vatten i Västerdalälven från Grönalid.
  • Du som har en fastighet där det riskerar att komma in vatten kommer att kunna hämta tätningslock för golvbrunnar på brandstationen i Vansbro. Tätningslocken är gratis.

Det finns allmänna förberedelser inför eventuella översvämningar som alla bör tänka igenom inför exempelvis den årliga vårfloden.

  • Ta reda på risken för översvämning där du bor
  • Du som fastighetsägare ansvarar för att skydda din egendom
  • Följ väderleksrapporterna och ha koll på vattennivåerna

Läs mer om hur du kan förbereda dig för eventuella höga vattenflöden 

Senast uppdaterad: 19 maj 2021