Fortsatta ordningsstörningar men få anmälningar

Problemen med fordon som spelar hög musik och framförs vårdslöst i tätbebyggda områden i centrala Vansbro på obekväma tider är välkända. Förra helgen förekom en hel del störningar men polisen fick bara ett fåtal samtal. Kommunen vill, tillsammans med polisen, återigen uppmana lokalbefolkningen att polisanmäla alla incidenter.

– Vi vet mycket väl att medborgare störs och att det här ofoget ställer till besvär. Vi vet att det kan kännas lönlöst att polisanmäla, men vill ändå uppmana till att du gör det om/när du störs. Ju fler som anmäler, desto större chans är det att polisen agerar, säger Carl-Henric Ström, säkerhetssamordnare i Vansbro kommun.

Ett bra alternativ att göra en anmälan via polisens webbplats Länk till annan webbplats.. Det går snabbt och smidigt.

Har man ett registreringsnummer på en specifik bil eller till och med namn på en person är det värdefullt att ange det i anmälan. Polisen tar också gärna emot filmer på fordon som stör.

– Polisen behöver vara på plats när det sker. Ju fler som anmäler, desto större är chansen att vi får ökad polisnärvaro på obekväma tider. Anmäl därför varje gång, säger Carl-Henric Ström.

Senast uppdaterad: 21 maj 2021