Skolavslutning och nattvandring 2021

Högstadieelever hälsas välkomna till Plasket för att fira skolavslutningen fredagen den 11 juni klockan 20-01. På grund av pandemin kommer den traditionella skolavslutningen att ta lite andra former i år. Vi kommer att hålla till utomhus vid Plasket, där vi bjuder på bad, aktiviteter med Explore Sälen, tävlingar, musik, spel och försäljning av mat och dryck.

Vitsippor i skogsgläntan 

Eftersom antalet besökare på platsen är begränsat på grund av rådande restriktioner har du som slutar nian företräde, men vi kommer att hålla Smedbergsskolan öppen, så att de som vill kan samlas där också.

Det kommer att finnas två stationer ”Blås grönt” under kvällen. Alla ungdomar från årskurs 7 till och med 18 år är välkomna att göra ett nykterhetstest och därmed delta i utlottning av fina priser. Bara genom att blåsa nykter kan du vinna fina priser! Bland priserna finns presentkort på Vansbro simhall och gym, Vansbroäventyr, Dala Järna flygklubb, Vansbro konditori, Café i fårhus och körskolan i Malung och en start i Vansbrosimningen 2022.

”Blås grönt”-stationerna finns vid Smedbergsskolan och Plasket. Ta chansen!

Vi vet alla att pandemin kan ställa till det och genom att nya restriktioner med kort varsel ändrar förutsättningarna. Därför har vi som reservplan, i det fall vi inte kan hålla till vid Plasket, att hålla ungdomsgården i Dala-Järna öppen. Om det blir så kommer vi att informera på vansbro.se och i sociala medier.

Naturligtvis är skolavslutningen drogfri!

Välkommen!

Nattvandring

I och med skolavslutningen fredagen den 11 juni kommer kommunen att arrangera en nattvandring – ”Vuxna på byn”. Personal kommer att röra sig ute under kvällen och vi vill även bjuda in föräldrar och andra vuxna att delta.

Är du intresserad av att vara med, kontakta Mia Johansson på telefon 0281-75016 eller e-post mia.johansson@vansbro.se.

Senast uppdaterad: 1 juni 2021