Avrådan från bad i Arvsnilstjärnen

Miljökontoret har tagit badvattenprover i Busjön (Ticknäset), Gensen, Glatjärn, Arvsnilstjärnen (Skålö) och Närsjöbadet (Bysjön). Proverna visade alla tjänligt badvatten förutom i Arvsnilstjärnen som hade otjänligt badvatten på grund av höga halter tarmbakterier, bland annat E.Coli.

Särskilt barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar avråds från att bada. Bakteriehalterna är så höga att vattnet bedöms som otjänligt för bad.

Vid frågor om badet kontakta Skålö Bystugeförening 070-228 14 24
Har du frågor om provtagningen så kontakta Miljökontoret 0281-750 00

Senast uppdaterad: 22 juni 2021