Strategiskt förvärv av Vansbro kommun

Vansbro kommuns fullmäktige tog i onsdags beslut om att köpa en fastighet i centrala Vansbro. Fastigheten ligger i korsningen Allégatan Skolgatan, vid det så kallade Speakers corner. Kommunen äger sedan tidigare grannfastigheten Bagaren 1 där speakers corner är placerat.

Behovet av bostäder och möjligheten till eventuell byggnation av exempelvis flerfamiljshus i centrala delarna av Vansbro har lyfts under senare år. Företag i kommunen expanderar och därmed ökar behovet av arbetskraft. Detta medför större efterfrågan på bostäder. Det är redan idag lång kö till lägenheterna som finns och efterfrågan i centrala delarna är stor.

Kommunen tog utifrån det beslut att köpa denna strategiskt viktigt belägna fastighet för att få ett handlingsutrymme i framtiden. Det framtida användningsområdet är under utredning och en planändringsprocess kommer att påbörjas snarast. I det arbetet ska samråd och granskning i samverkan med myndigheter och andra sakägare ske.

Per-Erik Nilsson Sektorchef Samhälle ” - Detta ska ses som en del i Vansbro kommuns utveckling för att säkerställa kompetensförsörjningen, men även att stimulera rörelse på bostadsmarknaden.

Senast uppdaterad: 6 augusti 2021