Erbjudande om vaccination mot Covid-19 för gymnasiet

Alla elever vid Vansbro utbildningscenter – Gymnasiet i Vansbro erbjöds att vaccinera sig mot Covid-19 den 27 augusti.

Vaccinering virus

Vaccinera dig den 17 september!

Nu erbjuds uppsamlingsomgång av spruta 1.
Vaccinationen erbjuds och genomförs av Region Dalarna.
Detta gäller enbart dig som ska ta spruta 1.
Om du redan genomfört spruta 1 behöver du genomföra spruta 2 på redan inbokad tid med samma genomförare som gav dig spruta 1.

Uppsamlingserbjudandet gäller:
Datum: Fredagen den 17 september
När: tiden kommer meddelas genom skolans informationsskärmar
Var: Smedbergsskolans idrottshall
Om du vill vaccinera dig är det viktigt att du gjort följande innan,

Ej myndig elev
- Vårdnadshavare har fyllt i och lämnat medgivande för vaccination, samt blankett för hälsodeklaration. Kan fås av mentor.
- Blanketterna är inlämnade till mentor senast den 16 september

Myndig elev
- Har fyllt i blankett för hälsodeklaration. Kan fås av mentor.
- Hälsodeklarationen Blanketterna är inlämnade till mentor senast den 16 september.

Tillsammans kan vi förhindra smitta av Covid-19!

Senast uppdaterad: 6 september 2021