Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 14 september 2021. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Bild på en beslutsklubba.

Ärende: Ansökan om medlemskap i och medfinansiering av Nyföretagarcentrum norra Dalarna

Nyföretagarrådgivning i Vansbro kommun har sedan 2005 skötts av Näringslivssamverkan och då specifikt i de EU-projekt som alla kommuner i norra Dalarna var med i. Under projekttiden fanns resurser och nätverk att upprätthålla kompetens inom området. När projekttiden var slut var det svårt att upprätthålla samma kvalitet i rådgivningen Som en del i nya näringslivsstrategin satsas på att köpa in extern kompetens där det behövs, liksom genom medverkan i Nyföretagarcentrum norra Dalarna.

Beslut: Kommunstyrelsen ansöker om medlemskap i den ideella föreningen Nyföretagarcentrum norra Dalarna. Näringslivsfunktionens medel används för att finansiera verksamheten med 5 kronor per invånare och år för att starta upp verksamheten 2021 och sedan ett treårigt avtal.

Handläggare: Näringslivschef Oskar Lundgren

Ärende: Tidplan för planering och genomförande av byggnation av förskola och F-3 skola i Vansbro

Det finns ett stort behov av fler förskoleplatser i centrala Vansbro. Den nuvarande lösningen med paviljonger är inte långsiktigt hållbar. Behovet är även att få en bra lösning för F-3 verksamheten i Vansbro. För att komma vidare i processen behöver en tidplan tas fram som redovisar de olika huvuddelarna för att komma vidare i arbetet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar om tidplan för planering och genomförande av byggnation av förskola och F-3 skola i Vansbro enligt följande:

  1. Kvartal ett och två 2022: Funktionsprogram och verksamhetsanalys.
  2. Kvartal två 2022: Beslut om funktionsprogram
  3. Investeringsplanering sker i budgetdialog för 2023 våren 2022.
  4. Genomförande

Handläggare: Skolchef Lars Lisspers

Senast uppdaterad: 15 september 2021