Mer lokala och ekologiska produkter i de kommunala köken

Nu knyts säcken ihop för livsmedelsupphandlingarna i Mora, Orsa, Älvdalen, Vansbro och Malung-Sälens kommuner. Fokus i upphandlingarna har varit att öka andelen lokalproducerade, svenska och ekologiska produkter och även att göra bättre val miljömässigt, från transporter till förpackningsmaterial.

Grönsaker

I arbetet med upphandlingarna har fokus legat på att öka andelen lokalproducerade, svenska och ekologiska produkter. Upphandlingen har också styrts mot att göra bättre val miljömässigt i allt från transporter till förpackningsmaterial.

Under våren 2021 handlades kött, chark, bröd, dryck och potatis upp i en separat upphandling för att ge möjlighet till lokala leverantörer att lägga anbud, vilket gav ett lyckat resultat.

I den andra delen av livsmedelsupphandlingen upphandlades produkter från huvudgrossist samt färsk frukt och grönt. Hela processen för den gemensamma upphandlingen är nu klar och de upphandlade lokalproducerade, svenska och ekologiska produkterna kommer nu att ligga som grund för de sortiment som kommunerna kan handla av. Ekologisk majs, havregryn och vetemjöl är exempel på produkter som nu i större utsträckning än tidigare kommer att kunna erbjudas. De nya avtalen börjar gälla från första oktober och sträcker sig över 3+1 år.

- Upphandlingen som nu är genomförd kommer att möjliggöra för Vansbro kommun att nå de mål som finns kring ekologiska och närodlade livsmedel, säger enhetschef Ann-Britt Lagerberg-Hoen.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021