Risk för höga flöden i Västerdalälven och Vanån

Den senaste tidens regn ökar nu risken för höga flöden och vattenstånd.

Bild på båt vid brygga

Den senaste tidens regnande förutspås fortsätta. Detta innebär ett ökat vattenflöde. Hur mycket flödet kommer att öka är i dagsläget svårt att med säkerhet säga men det är inte orimligt att det blir i nivå som en normal vårflod. Tillgängliga prognoser pekar i dagsläget på att kulmen kommer att nås under mitten av nästa vecka. Väderprognoser är alltid osäkra, så exakt hur höga flödena blir beror till stor del på väderutvecklingen och hur mycket mer det kommer att regna.

Du som fastighetsägare som vet att du kan få problem vid höga vattennivåer - följ gärna utvecklingen för att kunna vidta eventuella åtgärder, förslagsvis samma åtgärder som du skulle vidta vid vårflod. Har du egendom i vattennära område bör du förbereda dig på att om möjligt flytta denna, annars förtöja den ordentligt. Täcklock för golvbrunnar finns att hämta hos räddningstjänsten i Vansbro. Det är i första hand du som fastighetsägare som har ansvar att skydda din fastighet.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021