Vatten avstängt den 8 oktober

Vi kommer under fredagen den 8 oktober utföra ett underhållsarbete på ledningsnätet i Grönalid, Vansbro kommun.

Vattenkran

Vattenkran

Underhållsarbetet gör så att vattnet stängs av mellan kl. 08.00-16.00.
Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.
En tankvagn kommer att stå vid hyreshusen i Grönalid.
Ta med egna kärl!
Beroende på hur arbetet utvecklar sig blir fastigheterna endast berörda av längre vattentryck.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat.
Spola kallvatten tills vattnet är klart igen.
Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2021