Vansbro kommun samverkar för befolkningens hälsa

I Dalarna tar ca 50 personer sitt liv per år och merparten av dem som dör är män. Suicid och psykisk ohälsa är något som berör hela samhället och inte minst dem som förlorat en närstående.

Hjärta

Hjärta mot solen

Ett samarbete har inletts mellan Vansbro kommun, Region Dalarna, räddningstjänsten kring suicidprevention med syfte att främja psykisk hälsa och förebygga att människor hamnar i en sådan situation att suicid ses som en utväg.

Vansbro kommun blir först ut i länet att ingå ett pilotprojekt i samverkan med Region Dalarna. Den 27 oktober kommer bland annat kommunala tjänstepersoner från skola, omsorg, säkerhet, elevhälsa och politiker föra en dialog med primärvård, psykiatri och blåljus för att undersöka vad som behövs för att vi gemensamt ska kunna förstärka vårt arbete för att främja befolkningens hälsa. Eftersom psykisk hälsa berör hela samhället behöver många aktörer samverka därför kommer även föreningar och frivilliga organisationer att involveras.

Till dig som har suicid/självmordstankar behåll inte dessa tankar för dig själv utan ta och prata med någon du har förtroende för, kontakta en stödlinje eller sök hjälp i vården. Det är vanligt med dessa tankar men det finns hjälp att få.
Till dig som har någon i din närhet som uppger att de har självmordstankar ska dessa alltid tas på allvar, oavsett vad som orsakar dem. De flesta vill egentligen inte dö, utan behöver hjälp med att orka leva.

Läs mer på Psykisk hälsa - 1177 Vårdguiden. Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Cecilia Tegelberg, suicidpreventionsamordnare
cecilia.tegelberg@regiondalarna.se

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021