Positivt möte om polisens närvaro i Vansbro

På måndagseftermiddagen träffade Stina Munters och Hans Unander (kommunalråd i Malung-Sälen) polisområdeschef Peter Karlsson, och regionpolischef Patrick Ungsäter för att diskutera polisens närvaro i Västerdalarna.

Stina Munters

Patrick Ungsäter, Stina Munters och Peter Karlsson

Det blev ett uppriktigt och positivt samtal kring viktiga frågor som kan göra att vi har en gemensam väg framåt, säger Patrick Ungsäter

Vi behöver lägga samman våra respektive lägesbilder, bestämma oss för prioriteringar och avsätta de resurser som krävs. Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis i ett förebyggande arbete är viktigt. Vi behöver en gemensam handlingsplan för att få verkstad i arbetet. Vi har ett uppföljningsmöte inbokat i februari och fram till dess behöver vi göra ett jobb, berättar Stina Munters kommunalråd (C).

Senast uppdaterad: 17 november 2021