Lämna in din gamla bil

Som bilägare ansvarar du för din bil även sedan du tagit den ur bruk. Uttjänta bilar är farligt avfall eftersom de innehåller vätskor och delar som är farliga för miljön.

Uttjänta bilar

Uttjänta bilar

Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Skrotbilen förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada.

Läs mer om hur du går tillväga om du behöver skrota ett fordon på sidan
Avfall och återvinning.

Senast uppdaterad: 1 december 2021