Smittläge i kommunen vecka 46

Bild

I Dalarna ökar smittspridningen. Vecka 45 var det 59 personer som testades positiva för covid-19, vecka 46 var det 118 personer. Det kommer också rapporter från övriga Europa som visar på en ökande smittspridning, även i länder med hög vaccinationstäckning.

Samtidigt ser vi att antalet patienter i länet som vårdas på vårdavdelning för sina symtom fortsätter att minska, från 8 personer vecka 45 till 7 personer vecka 46. Det har heller inte vårdats någon covid-patient på IVA i Dalarna under de senaste två veckorna.

Den generella bilden är också att pandemin för närvarande har en begränsad påverkan på länet.

För mer information om smittspridningen i Dalarna, gå in på Länsstyrelsens sida Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 1 december 2021