Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19

Från och med den 8 december 2021 rekommenderas alla att hålla avstånd i offentliga miljöer.

Covid

Nya åtgärder den 8 december.

För att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 beslutar Folkhälsomyndigheten att rekommendera:

  • Alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

Folkhälsomyndigheten beslutar även att rekommendera alla vuxna att:

  • Om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
  • Använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Folkhälsomyndigheten beslutar vidare att rekommendera arbetsgivare att:

  • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
  • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
  • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad: 8 december 2021