Smittläge i kommunen vecka 48

Bild

Läget i Region Dalarna den 8 december:
Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 29 799
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 14
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Falun: 1
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Mora: 0
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 222*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 1 630

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

För mer information om smittspridningen i Dalarna, gå in på Region Dalarnas sida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 10 december 2021