Information om fritidsgårdens verksamhet

Under 2022 kommer vi att utveckla delar av verksamheten till ett mer varierat utbud av aktiviteter som inte alltid kommer vara knutet till en fast lokal.

Ungdomsaktivitet

Ungdomsaktivitet

Vi vill gärna utveckla samverkan med andra aktörer för att bredda utbudet av aktiviteter under hela året.
Vår målgrupp är unga från årskurs 7 till man tar studenten på gymnasiet (eller fyller 18 år).
Från dig i denna målgrupp tar vi tacksamt emot synpunkter och förslag på aktiviteter.
Mejla oss gärna på tandtrollet@vansbro.se

Senast uppdaterad: 14 december 2021