Smittläge i kommunen vecka 49

Bild

Läget i Region Dalarna den 17 december:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 30 881
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 18
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Falun: 2
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Mora: 0
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 223*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 1 643

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

För mer information om smittspridningen i Dalarna, gå in på Region Dalarnas sida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 17 december 2021