Vad gör du idag?

Är du mellan 16-20 år, som inte studerar, jobbar eller saknar en sysselsättning?

Framtid

Vart vill du gå?

Kommunen är enligt skollagen skyldig att hålla sig informerad om ungdomars sysselsättning och att erbjuda stöd.
Lämna gärna dina uppgifter direkt till oss på
Kommunala aktivitetsansvaret- KAA

Vi finns här för dig!

Senast uppdaterad: 17 december 2021