Individ- och familjeomsorgen

Onsdag 5 januari och fredag 7 januari, har vi öppet kl 08.00–12.00.
Torsdag, trettondagsafton, är det stängt.

Händer

Stöd och omsorg

Vi är åter på plats den 10 januari kl 08:00.
Vid orosanmälningar nås socialjouren via 112.

Senast uppdaterad: 5 januari 2022