Smittläge i Dalarna

Spridningen av covid-19 har fortsatt att öka under jul och nyårshelgerna och under vecka 52 ökade antalet bekräftade fall kraftigt.
Bild

Även beläggningen inom slutenvården har ökat de senaste veckorna, men inom både intensivvården och övrig slutenvård är beläggningen fortsatt på en lägre nivå än under tidigare perioder av hög smittspridning.
Vaccinets mycket goda effekt mot svår sjukdom gör det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det, och att de som erbjuds en påfyllnadsdos tar denna.
Både ovaccinerade och vaccinerade personer rekommenderas att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion och följa de rekommendationer Länk till annan webbplats. som gäller för att minska smittspridning.
Källa: Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Läget i Region Dalarna den 10 januari:

Totalt antal konstaterade fall: 37 241

Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 23

Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Falun: 2

Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Mora: 0

Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 227*

Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 1 706

För mer information om smittspridningen i Dalarna, gå in på Region Dalarnas sida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 januari 2022