Smittläge i Dalarna

Läget i Region Dalarna den 19 januari

Bild

Smittläget

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 42 122
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 37
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Falun: 5
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Mora: 0
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 229*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 1761

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Region Dalarna följer noga utvecklingen av den pågående coronapandemin.
På den här sidan Länk till annan webbplats. hittar du samlad information som berör covid-19.
Sidan uppdateras löpande.

Senast uppdaterad: 19 januari 2022