Smittläge i kommunen vecka 3

Bild

Läget i Region Dalarna den 28 januari:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 52 124
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning):39
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Falun: 5
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Mora: 0
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 235*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 1 833

För mer information om smittspridningen i Dalarna, gå in på Region Dalarnas sida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 28 januari 2022