Restriktionerna upphör den 9 februari

Individen har fortsatt ett stort ansvar att inte föra smittan vidare genom att stanna hemma när man är sjuk med symtom på covid-19 och att vaccinera sig, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

9 februari

9 februari

Återgången till arbetsplatserna bör ske successivt för de som arbetat hemifrån för att motverka omfattande smittspridning och samtidig sjuklighet i dessa grupper. Hur den successiva återgången bäst sker är upp till arbetsgivaren att bestämma utifrån den specifika arbetsplatsens förutsättningar.
För att skydda de mest sårbara är det fortsatt viktigt med riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen.
Vaccinationerna avgörande för den fortsatta hanteringen av pandemin!

Myndighetsrekommendationer från den 9 februari:

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Detta gäller inom vård- och äldreomsorg från den 9 februari:

Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.
Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra i minst fem dagar varav två dygn utan feber och med klar förbättring.
Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.
Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning.

Ändrad provtagningsindikation från den 9 februari:

Ny provtagningsindikation fokuserar testning på personal och patienter inom hälso- och sjukvård och omsorg, men utelämnar den breda allmänheten.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 4 februari 2022